Diensten

Meer dan alleen het opstellen van uw jaarrekening.
Juist door het tussentijds bespreken van de financiële informatie en het beoordelen van overige relevante factoren worden problemen tijdig gesignaleerd zodat u de juiste beslissingen kunt nemen.

Accountancy 
•  controleren van jaarrekeningen
•  beoordelen van jaarrekeningen
•  samenstellen van jaarrekeningen
•  opstellen deponeringsstukken Kamer van Koophandel
•  afgeven verklaringen bijvoorbeeld inzake subsidies en verzekerd belang

Belastingen 
•  aangiften inkomstenbelasting
•  aangiften vennootschapsbelasting
•  aangiften dividendbelasting
•  aangiften schenkings- en successierecht.

Administratieve dienstverlening 
• verwerken van financiele administraties
• verzorgen van loon- en salarisadministraties
• verzorgen van tussentijdse rapportages
• verzorgen van aangiften loon- en omzetbelasting
• opzetten en inrichten van administraties
• administratieve detachering en interim management

Advisering 
• ondernemingsplan
• begrotingen
• waardering van ondernemingen
• fusies, overnames
• financiering
• reorganisaties
• keuze van rechtsvorm onderneming
• oprichting besloten vennootschap
• bedrijfsopvolging
• herstructurering optimalisering van uw administratieve organisatie