Kwaliteitsmerken

De kwaliteit is gewaarborgd door lidmaatschappen bij de beroepsorganisaties:

Register Belastingadviseurs (RB)
Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)

Bij het nemen van uw ondernemersbeslissingen moet u af kunnen gaan op de adviezen en analyses van uw adviseur. U moet er dus zeker van zijn dat u bij hem aan het goede adres bent.

Wettelijk beschermd
Het beroep AA-Accountant en RB-Belastingadviseur kennen een wettelijke waarborg. De officiele titel is wettelijk beschermd. Het voeren van de titel is voorbehouden aan diegenen die staan ingeschreven in het register bij de beroepsorganisaties.

De AA-Accountant moet zich houden aan gedrags- en beroepsregels welke een waarborg moeten zijn voor zijn deskundigheid, onafhankelijkheid en onpartijdigheid.

Register Belastingadviseurs
Het Register Belastingadviseurs (RB) is het resultaat van de krachtenbundeling tussen het College Belastingadviseurs (CB) en de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (NFB). Met ingang van 1 januari 2011 zijn deze verenigingen gefuseerd en als RB verder gegaan.
Het RB is een actieve en praktijkgerichte beroepsvereniging die de belangen behartigt van de ruim 7.200 aangesloten leden. Het RB overlegt intensief met overheid en politiek en biedt informatie en daadwerkelijke hulp bij de praktijkuitoefening.

NBA
De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is de nieuwe fusieorganisatie waarin het NIVRA en de NOvAA hun krachten bundelen. Een samenwerking die uiteindelijk zal resulteren in één publiekrechtelijke beroepsorganisatie van en voor alle accountants in Nederland. De NBA is de publiekrechtelijke organisatie die de belangen van de maatschappij en het beroep dient als de vertegenwoordiger van het gehele accountantsberoep in Nederland. De NBA vormt zo de brug tussen de beroepsbeoefenaren en de praktijk.