Depotstelsel van de baan

De Belastingdienst heeft onlangs bekendgemaakt dat het huidige systeem van g-rekeningen definitief niet wordt vervangen door een depotstelsel. Dit betekent dat de huidige werkwijze wordt voortgezet, waarbij inleners, aannemers en opdrachtgevers op g-rekeningen bedragen kunnen blijven storten ter vrijwaring van hun inleners- c.q. ketenaansprakelijkheid voor door de uitlener/onderaannemer niet betaalde loonheffing of omzetbelasting.

Bron: Meijburg & Co