Ontvanger kan betalingen afboeken op andere openstaande belastingschulden

In een procedure voor het Hof Den Haag ging het onder andere over het verrichten van betalingen aan de ontvanger en op welke post deze betalingen worden afgeboekt. BV A heeft vijf betalingen gedaan van elk € 4.000 naar een rekening van de Belastingdienst onder vermelding van een fiscaal nummer en de toevoeging ‘bet. reg.’. In overeenstemming met artikel 7 van de Leidraad Invordering heeft de ontvanger de bedragen afgeboekt op de oudste openstaande aanslagen. BV A ging hiertegen in beroep. Het Hof wees het hoger beroep af omdat BV A geen nadere bestemming aan deze betalingen had gegeven. Deze zogenoemde ongerichte betalingen worden conform de Leidraad, in beginsel, afgeboekt op de oudste openstaande belastingjaren. De lering uit het arrest: afboeking vindt plaats conform de opgave van de betaler. Is er geen duidelijke omschrijving vermeld, dan wordt de betaling aangemerkt als ‘ongericht’ en afgeboekt op de oudste belastingschuld, ook als in een betalingsregeling een andere bestemming is afgesproken.