Prinsjesdag en uw spaargeld

Hervorming vermogensrendementsheffing (box 3)
Met ingang van 2017 wordt de vermogensrendementsheffing in box 3 aangepast. Kleinere vermogens zullen minder zwaar worden belast en grotere vermogens zwaarder. Het vrijgestelde
vermogen wordt met bijna € 4.000 verhoogd tot € 25.000 per belastingplichtige. Het vaste fictiefrendement van 4% wordt losgelaten. Voor het box 3-vermogen boven de vrijstelling tot €
100.000zal van een rendement van 2,9% worden uitgegaan. Dit percentage wordt vervolgens jaarlijks aangepast, gebaseerd op de gemiddelde rentestand van de afgelopen vijf jaar.

Voor het vermogentussen € 100.000 en € 1.000.000 wordt gerekend met een rendement van 4,7%. In dit percentage is naast de gemiddelde rentestand ook het gemiddelde rendement van een representatief
beleggingspakket meegenomen. Voor zover het vermogen meer dan € 1.000.000 bedraagt, wordt een rendement van 5,5% gehanteerd. Het belastingtarief in box 3 blijft 30%.