Update Coronacrisis 26 maart 2020

Aanvraag Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Inmiddels hebben de eerste gemeentes hun loket geopend om de aanvraag voor de zelfstandig ondernemers en zzp’ers _die geen of nauwelijks inkomsten hebben door de coronacrisis_ in behandeling te nemen.

Voor de aanvraag kunt u terecht bij de Gemeente waar u staat ingeschreven. U kunt een tijdelijke aanvulling krijgen op het huidige inkomen tot aan het sociaal minimum (ca. € 1.500,- netto per maand).

 

Vakantiegeld later uitbetalen moet kunnen

Als organisaties in moeilijkheden komen door de coronacrisis, mogen zij als allerlaatste redmiddel de vakantiebijslag van hun werknemers later uitbetalen. Dat zegt vakbond FNV, die daarbij wel opmerkt dat uitstel van betaling nu nog niet aan de orde is. Veel organisaties die zwaar getroffen worden door de coronacrisis, hebben moeite met het betalen van vaste lasten, zoals vakantiebijslag en winstuitkeringen. Vakbond FNV geeft daarom aan dat deze organisaties als laatste redmiddel deze uitbetalingen aan werknemers kunnen uitstellen. Volgens FNV is deze maatregel absoluut bespreekbaar om faillissementen te voorkomen. Op dit moment is uitstel nog niet aan de orde volgens de vakbond, omdat organisatie al 'genereus gecompenseerd worden' door het noodplan van het kabinet.

Het uitstellen van de uitbetaling van de vakantiebijslag of een winstuitkering is dus een laatste redmiddel. Werkgevers kunnen voor het zo ver is, gebruik maken van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW), uitstel van betaling voor de belastingen vragen of andere noodmaatregelen van het kabinet aanspreken. Die maatregelen zijn echter niet voor alle organisaties voldoende om meteen de beschikking te krijgen over meer liquide middelen. Als dat het geval is, kan het opschorten van de vakantiebijslag en de winstuitkeringen aan de orde komen.

Met de sectoren horeca en detailhandel wordt gesproken over het uitstellen van de betaling van de vakantiebijslag. In de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor de detailhandel staat in ieder geval dat de betaling ook een maand later – in juni dus – kan plaatsvinden. Dat geeft organisaties alvast een beetje ademruimte.