Update Coronacrisis melding betalingsonmacht

De Belastingdienst meldt dat een aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig is.

Men hoeft deze melding niet meer afzonderlijk te doen als men om uitstel van betaling in verband met corona gaat vragen voor loonheffingen en/of omzetbelasting van een rechtspersoon, die onder de vennootschapsbelasting valt. Dit geldt voor zowel de al verstreken als voor de toekomstige tijdvakken.

Melding betalingsonmacht

Geldt voor u het volgende?

  1. U doet uw verzoek als bestuurder van een commerciële onderneming die een rechtspersoon is en onder de vennootschapsbelasting valt.
  2. En uw onderneming kan de loonheffingen en/of de omzetbelasting niet betalen.

Dan zien wij uw verzoek om uitstel van betaling in beginsel ook als een melding van betalingsonmacht. Dit geldt niet alleen voor de komende, maar ook voor de verstreken tijdvakken. De melding van betalingsonmacht zullen wij beoordelen. U krijgt daarover nog apart bericht.

Op het Forum Fiscaal Dienstverleners wordt daarbij het volgende voorbeeld gegeven: een B.V. draagt de loonheffing over de maand februari 2020 in verband met de coronacrisis niet af. Op 24 april 2020 ontvangt de vennootschap de naheffingsaanslag. Hiervoor doet de B.V. een verzoek om bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis. Deze wordt als melding betalingsonmacht aangemerkt. Niet alleen voor de komende tijdvakken maar ook voor de maand februari is de melding tijdig.

Bron: Belastingdienst, 8 april 2020