Wet uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen

Op dinsdag 7 maart 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen en aanvullende novelle. Dit betekent dat de wetswijziging per 1 april 2017 van kracht wordt.

Concreet betekent dit dat:

  • pensioenopbouw in eigen beheer nog mogelijk is tot uiterlijk 1 juli 2017;
  • tot uiterlijk 1 juli 2017 bij een verzekeraar het verzoek kan worden ingediend om het extern verzekerde pensioenkapitaal over te dragen naar de BV;
  • vanaf 1 april 2017 tot en met 2019 de keuze gemaakt kan worden om het pensioen:
    • in de BV te laten staan
    • af te kopen, gebruik makende van de fiscale korting
    • om te zetten in de Oudedagsverplichting (ODV)

Wij informeren u graag!