Lees verder
04/03/16

Boeterente als rente van hypotheek aftrekbaar

Boeterente wordt betaald bij het aflossen, oversluiten of wijzigen van de hypotheek. Voor het vroegtijdig afbreken van de rentevastperiode wordt door banken een boeterente in rekening gebracht. De boeterente wordt over de nieuw vastgestelde rentevastperiode verdeeld. Vaak betaalt de huizeneigenaar de boete in vaste termijnen als opslag op de reguliere hypotheekrente.

Lees verder

Lees verder
04/02/16

STAGIAIRES HBO / STUDENTEN HBO GEZOCHT

Voor het verwerken en monitoren van cloud-boekhoudingen voor onze relaties, elektronische dossiervorming en het samenstellen van eenvoudige jaarrekeningen zijn wij op zoek naar ambitieuze HBO’ers. Je studeert bij voorkeur Accountancy of Bedrijfseconomie en ICT is je passie en natuurlijk wil je ervaring opdoen. Dit kan bij onze moderne adviesorganisatie als stagiaire of in deeltijd als HBO student.

Lees verder

Lees verder
03/02/16

Invoering modelovereenkomst zzp’ers per 1 mei 2016

Op dinsdag 26 januari heeft in de Eerste Kamer de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wet deregulering arbeidsrelaties (DBA) plaatsgevonden. Op 2 februari jl. heeft de Eerste Kamer gestemd en is de Wet DBA aangenomen. Onder andere vanwege de kritische vragen die zijn gesteld tijdens de plenaire behandeling is de datum inwerkingtreding verschoven, dit maal van 1 april 2016 naar 1 mei 2016.

Lees verder

Lees verder
03/02/16

Wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) aangenomen

Zojuist heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) aangenomen. De voorbereidingsfase van de nieuwe wet loopt, niet zoals eerder het plan was tot 1 april, maar tot 1 mei 2016. Op die datum komt de VAR dus definitief te vervallen en start de implementatiefase van de Wet DBA, die loopt tot 1 mei 2017. Vanaf 1 mei 2017 worden de nieuwe regels strikt gehandhaafd.

Lees verder

Lees verder
16/12/15

Deijle en Veldt tijdelijke huisvesting op Middelweg 68a

Tijdelijk is ons team gevestigd op Middelweg 68a bij U/dv. Het "restylen" van ons kantoor is begonnen met medewerking van De Kleine Verhuizer, Onderhoudsbedrijf Zeeuw, Smits keukens, Rixs en Parre Wonen, Bouwbedrijf Jan Buur, Van Diepen Maatwerk en Network Company. Vanaf 5 januari 2016 is ons kantoor aan de Middelweg 68 weer open.

Lees verder

Lees verder
27/11/15

Blauwe envelop verdwijnt

De Belastingdienst gaat op termijn helemaal over op elektronische communicatie. Iedere burger krijgt een eigen met DigiD beveiligde berichtenbox waarin brieven, aanslagen en beschikkingen terecht komen. Burgers kunnen veel belastingzaken eenvoudig zelf digitaal regelen.

Lees verder

Lees verder
20/11/15

Rentevoordeel personeelslening wordt geschrapt

Een werknemer kan bij zijn werkgever een personeelslening aangaan ten behoeve van de eigen woning. De lening wordt dan gebruikt voor de aankoop, onderhoud of verbetering van de eigen woning. Dit komt veel voor bij bankmedewerkers maar ook bij werknemers die niet bij een bank werken. Het aardige van deze personeelslening is dat het rentepercentage lager is dan voor een willekeurige derde die de rente marktconform berekend krijgt.

Lees verder

Lees verder
23/10/15

Vervanging VAR uitgesteld

Per 1 januari 2016 zou de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) worden vervangen door een systeem van vooraf door de Belastingdienst goedgekeurde (model)overeenkomsten. Als opdrachtgever en opdrachtnemer gebruik maken van een overeenkomst die door de Belastingdienst is beoordeeld en goedgekeurd, dan is de opdrachtgever gevrijwaard van de naheffing van loonheffingen.

Lees verder

Lees verder
08/10/15

Teruggaaf BTW op onbetaalde factuur

Een ondernemer die BTW in rekening brengt aan zijn afnemer moet de BTW aangeven en afdragen aan de Belastingdienst. Dat moet ook als zijn klant de factuur niet betaalt. Als de ondernemer aannemelijk maakt dat de betaling niet is ontvangen en niet zal worden ontvangen kan hij om teruggaaf BTW verzoeken. De Belastingdienst weigert terug te betalen als niet voldoende is aangetoond dat de betaling echt niet zal worden ontvangen.

Lees verder

Lees verder
16/09/15

Prinsjesdag en uw spaargeld

Hervorming vermogensrendementsheffing (box 3) Met ingang van 2017 wordt de vermogensrendementsheffing in box 3 aangepast. Kleinere vermogens zullen minder zwaar worden belast en grotere vermogens zwaarder. Het vrijgestelde vermogen wordt met bijna € 4.000 verhoogd tot € 25.000 per belastingplichtige. Het vaste fictiefrendement van 4% wordt losgelaten. Voor het box 3-vermogen boven de vrijstelling tot €

Lees verder

Lees verder
14/08/15

Let op: verzoek teruggaaf EU btw vóór 1 oktober 2015

Ondernemers die met btw belaste prestaties verrichten, kunnen de aan hen gefactureerde btw voor zakelijke uitgaven in hun periodieke aangifte verrekenen als voorbelasting. Voor de teruggaaf van btw op facturen uit een andere EU-lidstaat moet echter een apart verzoek worden ingediend. Wellicht is dit van belang voor uw cliënten.

Lees verder

Lees verder
15/07/15

Ontvanger kan betalingen afboeken op andere openstaande belastingschulden

In een procedure voor het Hof Den Haag ging het onder andere over het verrichten van betalingen aan de ontvanger en op welke post deze betalingen worden afgeboekt. BV A heeft vijf betalingen gedaan van elk € 4.000 naar een rekening van de Belastingdienst onder vermelding van een fiscaal nummer en de toevoeging ‘bet. reg.’.

Lees verder

Lees verder
10/07/15

Het ei van de Autobrief II is gelegd

Uiteraard is het nog maar een voorstel voor een stelsel dat robuust is en toekomstvast. Bovendien dient het op termijn een ordentelijk stelsel te zijn. Dus er kan nog alles in wijzigen. Enkele opvallende ideeën:

Lees verder

Lees verder
13/06/15

Balansschulden BTW

Het is al weer bijna twee jaar geleden dat de Belastingdienst de landelijke actie is gestart 'Inning balansschulden BTW'. Ruim 20.000 ondernemers hebben toen over één of meerdere jaren alsnog suppletie-aangiften OB ingediend. Uit recente openbaar gemaakte stukken blijkt dat ondernemers met een belastingschuld van meer dan € 50.000 aan BTW altijd aan een schuldonderzoek worden onderworpen.

Lees verder

Lees verder
10/06/15

Kostenvergoeding internet voor werkplek thuis

Onder de werkkostenregeling kunnen de kosten voor internet thuis - op voorwaarde dat dit noodzakelijk is - fiscaal onbelast vergoed worden. Als een werknemer regelmatig vanuit huis werkt, wordt vrij snel aangenomen dat internet en telefoon noodzakelijk is. De internetverbinding moet wel gebruikt worden. De vergoeding voor deze kosten blijft buiten de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Lees verder

Lees verder
01/06/15

Alternatief voor Beschikking geen loonheffingen

Dat het kabinet af wil van de VAR-verklaring werd duidelijk door het wetsvoorstel invoering Beschikking geen loonheffingen (BGL). Doel van de BGL was onder andere het creëren van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor zowel opdrachtnemer als opdrachtgever voor het niet afdragen van loonheffingen. Het wetsvoorstel heeft tot veel kritiek geleid, waardoor Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer met een alternatief komt.

Lees verder

Lees verder
01/06/15

Depotstelsel van de baan

De Belastingdienst heeft onlangs bekendgemaakt dat het huidige systeem van g-rekeningen definitief niet wordt vervangen door een depotstelsel. Dit betekent dat de huidige werkwijze wordt voortgezet, waarbij inleners, aannemers en opdrachtgevers op g-rekeningen bedragen kunnen blijven storten ter vrijwaring van hun inleners- c.q. ketenaansprakelijkheid voor door de uitlener/onderaannemer niet betaalde loonheffing of omzetbelasting.

Lees verder

Lees verder
27/02/15

Controle thema

Bij de aangifte inkomstenbelasting 2014 zijn ook weer extra controle onderwerpen van toepassing. In de mededeling van Financiën van 27 februari jl. is aangegeven dan circa 500.000 mensen een brief ontvangen over de verschillende controlethema’s bij de aangifte IB 2014. Als onderwerpen voor extra controle bij de afhandeling van de aangifte worden genoemd:

Lees verder

Pagina's