Lees verder
15/07/15

Ontvanger kan betalingen afboeken op andere openstaande belastingschulden

In een procedure voor het Hof Den Haag ging het onder andere over het verrichten van betalingen aan de ontvanger en op welke post deze betalingen worden afgeboekt. BV A heeft vijf betalingen gedaan van elk € 4.000 naar een rekening van de Belastingdienst onder vermelding van een fiscaal nummer en de toevoeging ‘bet. reg.’.

Lees verder

Lees verder
10/07/15

Het ei van de Autobrief II is gelegd

Uiteraard is het nog maar een voorstel voor een stelsel dat robuust is en toekomstvast. Bovendien dient het op termijn een ordentelijk stelsel te zijn. Dus er kan nog alles in wijzigen. Enkele opvallende ideeën:

Lees verder

Lees verder
13/06/15

Balansschulden BTW

Het is al weer bijna twee jaar geleden dat de Belastingdienst de landelijke actie is gestart 'Inning balansschulden BTW'. Ruim 20.000 ondernemers hebben toen over één of meerdere jaren alsnog suppletie-aangiften OB ingediend. Uit recente openbaar gemaakte stukken blijkt dat ondernemers met een belastingschuld van meer dan € 50.000 aan BTW altijd aan een schuldonderzoek worden onderworpen.

Lees verder

Lees verder
10/06/15

Kostenvergoeding internet voor werkplek thuis

Onder de werkkostenregeling kunnen de kosten voor internet thuis - op voorwaarde dat dit noodzakelijk is - fiscaal onbelast vergoed worden. Als een werknemer regelmatig vanuit huis werkt, wordt vrij snel aangenomen dat internet en telefoon noodzakelijk is. De internetverbinding moet wel gebruikt worden. De vergoeding voor deze kosten blijft buiten de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Lees verder

Lees verder
01/06/15

Alternatief voor Beschikking geen loonheffingen

Dat het kabinet af wil van de VAR-verklaring werd duidelijk door het wetsvoorstel invoering Beschikking geen loonheffingen (BGL). Doel van de BGL was onder andere het creëren van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor zowel opdrachtnemer als opdrachtgever voor het niet afdragen van loonheffingen. Het wetsvoorstel heeft tot veel kritiek geleid, waardoor Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer met een alternatief komt.

Lees verder

Lees verder
01/06/15

Depotstelsel van de baan

De Belastingdienst heeft onlangs bekendgemaakt dat het huidige systeem van g-rekeningen definitief niet wordt vervangen door een depotstelsel. Dit betekent dat de huidige werkwijze wordt voortgezet, waarbij inleners, aannemers en opdrachtgevers op g-rekeningen bedragen kunnen blijven storten ter vrijwaring van hun inleners- c.q. ketenaansprakelijkheid voor door de uitlener/onderaannemer niet betaalde loonheffing of omzetbelasting.

Lees verder

Lees verder
27/02/15

Controle thema

Bij de aangifte inkomstenbelasting 2014 zijn ook weer extra controle onderwerpen van toepassing. In de mededeling van Financiën van 27 februari jl. is aangegeven dan circa 500.000 mensen een brief ontvangen over de verschillende controlethema’s bij de aangifte IB 2014. Als onderwerpen voor extra controle bij de afhandeling van de aangifte worden genoemd:

Lees verder

Pagina's