Waardering en Overname

De economie trekt weer aan en de naoorlogse generatie draagt massaal het stokje over.
Bedrijfsoverdracht is hot!
Tussen 2008 en 2014 is het _mede door de economische crisis_ stiller geweest op de overnamemarkt voor bedrijven. Daar is medio 2014 verandering in gekomen. De ondernemers zijn wellicht even langer blijven zitten om hun bedrijf op een goed moment over te dragen. Er zijn duidelijk weer nieuwe kansen voor (startende) ondernemers om bestaande bedrijven over te nemen of te laten expanderen.
Ook de bewegingen in fusies en overnames groeien weer. Er ontstaan kansen voor kopers en verkopers. Voorzichtig werken banken weer mee aan de financiering van overnames en herstructureringen.
Deijle en Veldt heeft een drietal ervaren adviseurs op het gebied van overname, aan- en verkoop van ondernemingen (Corporate Finance):
Rob Deijle
Frank Veldt
Rob Gaal

Ondersteund door ervaren Juristen en Belastingadviseurs kunnen onze adviseurs u helpen met bij de  aan- of verkoop, fusie of overname van een onderneming. Onze ervaren adviseurs halen voor u het beste resultaat uit de onderhandelingen. Samen met u als ondernemer analyseren wij de markt en de onderneming en brengen de sterke- en zwakke punten van de onderneming en de ondernemer in beeld. Aan de hand van meer-jarenprognoses, een analyse van de omgeving, concurrenten en afnemers worden de mogelijkheden en onmogelijkheden in beeld gebracht.

De waardering van de onderneming kan op verschillende momenten gewenst zijn, niet alleen bij aan- en verkoop, maar ook bij een samenwerking, fusie, participatie of bij een scheiding.

Voor meer informatie over een bedrijfswaardering of bedrijfsovername kunt u op naam van een van onze adviseurs “klikken” en een kort bericht met toelichting versturen. De adviseur neemt dan spoedig contact met u op, om uw cases te bespreken.